noord-zuidgevoel

In hoeverre beïnvloed jouw omgeving en bezigheden hoe jij je voelt? Om inzicht te krijgen in die vraag is het nodig om nauwkeurig en uitgebreid te loggen zoals dat bijvoorbeeld wordt gedaan in scheepsjournaals. In dit project zijn twee keer 7 dagen en 24 uur per dag gegevens vastgelegd. Een week in Breda en een week in Amsterdam. Bijgehouden zijn: activiteiten, locatie, hartslag en foto’s. Door alle gegevens van deze twee weken in één animatie samen te brengen ontstaat een intiem beeldverslag van twee gewone weken die juist door hun detaillering ook iets absurdistisch krijgen.

Status: 100% voltooid
Project website
Project blog

Share